Sex po telefóne - jebačka z pohodlia domova

Všeobecné podmienky a ceny

Služby na tomto webe sú určené len osobám starším ako 18 rokov. V prípade, že sa nachádzate mimo územia Slovenskej republiky, spĺňate podmienky plnoletosti podľa zákonov štátu, odkiaľ sa pripájate.

Prehlasujete, že na tieto stránky vstupujete dobrovoľne, sexuálne orientovaný materiál vás neuráža ani nepohoršuje a použijete ho výhradne pre osobnú potrebu. Neposkytnete a ani akokoľvek inak neumožníte prístup k materiálom osobám, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek z predchádzajúcich podmienok.

Na stránke sexphone.sk sa nachádzajú služby určené len pre zábavné účely a potešenie na diaľku a to LEN prostredníctvom telefonickej alebo písanej konverzácie. Beriete na vedomie, že poskytované služby zahŕňajú chat alebo telefonickú konverzáciu aj s operátormi, fotografie môžu byť ilustračné a nemusia zobrazovať osobu, s ktorou komunikujete.

Služby poskytované na prémiových - audiotextových číslach sa riadia cenníkom služieb vášho operátora. Všetky ceny platné v danej chvíli sú jasne a zreteľne uvedené pri každom prémiovom - audiotextovom čísle.

Pri volaní na takéto audiotextové číslo je v cene volania už zahrnutá cena za službu a aj cena za spojenie.

Volania na všetky iné čísla ako audiotextové sa riadia výlučne cenníkom vášho operátora a to podľa vášho programu - paušálu - tarifu, ktorý máte s ním zmluvne dohodnutý. V takomto prípade je definovaná len cena za službu a nie za spojenie, to platíte vášmu operátorovi. Pri dnešných cenách však volanie na pevné, alebo mobilné čísla už máte väčšinou zadarmo, pretože to máte zahrnuté v programe paušálne.

Ochrana osobných údajov

Za účelom spracovania vašej smsky, resp. telefonátu spracúvame osobný údaj telefónne číslo. V prípade, ak nám pošlete z vášho čísla akúkoľvek sms, resp. zavoláte, tak k žiadnemu inému údaju okrem tohoto telefónneho čísla nemáme prístup a ani neevidujeme. Znamená to, že nevieme, kto je majiteľom čísla, nevieme, kto používa číslo, nevieme žiadne meno, priezvisko, email, skrátka nevieme o vás nič. Jediný údaj, ktorý spracúvame, je telefónne číslo, ktoré je pre nás úplne anonymné. Tento údaj uchovávame maximálne po dobu 2 rokov od posledného použitia, ak osobitné právne predpisy nevyžadujú inak. Kompletné Zásady spracovania a ochrany osobných údajov prevádzkovateľa si môžete pozrieť tu - Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak používate tieto služby, môžete dostávať z času na čas bezplatné informačné sms, ktoré sa týkajú diania a udalosti spojených s týmto webom a službami na ňom. Pokiaľ takéto správy nechcete dostávať, môžete si ich jednoducho a bezplatne vypnúť v tejto sekcii.

Telefónne číslo, z ktorého voláte, je pri prepojení utajené a volaná strana ho nevidí.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok používame cookies a zaznamenávame vašu IP adresu. Cookies používame pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok napr. na zapamätanie stavu vyplneného formulára (aby ste nemuseli pri zlom zadaní neustále vypisovať to isté), po prihlásení, aby vám boli zobrazované relevantné informácie a podobne. Vnímame to ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Ak by sme nepoužívali cookies, nevedeli by sme, čo sa vám páči a v dobe internetu by sme nevedeli flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám, skrátka bez používania cookies by vaše surfovanie bolo pre vás omnoho nekomfortnejšie. Na zasielanie notifikácií o aktuálnom obsahu na webovej stránke využívame službu OneSignal od spoločnosti OneSignal, Inc. San Mateo, CA.

Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

mgx, s.r.o.
Kutlíková 17
851 02 Bratislava
Kontakt