Sex po telefóne - jebačka z pohodlia domova

Odhlásenie z informačných SMS

Príjem informačných SMS správ si môžete deaktivovať bezplatne

Zavolaním na číslo +421 2 5277 5036

Po zavolaní je hovor automaticky ukončený ešte pred spojením a telefonát nebude zaúčtovaný. Do 5 minút vám príde bezplatná SMS správa potvrdzujúca ukončenie zasielania informačných SMS správ. Volať musíte z telefónneho čísla, pre ktoré chcete tieto správy zastaviť.

Nevieme, kto je vlastníkom alebo používateľom telefónneho čísla. V prípade volaní na audiotextové čísla nespracúvame a neevidujeme žiadne osobné údaje, ktoré by mohli byť spárované s vaším telefónnym číslom. Nevieme ho teda ani identifikovať na základe mena alebo e-mailu, a preto je potrebné pre zastavenie info sms urobiť bezplatný telefonát.